Logo Gmina Goszczyn

News

News zdjęcie id 295

Remontujemy drogi

05.10.2018

Remont dróg gminnych to jedno z priorytetowych zadań władz gminnych.  W budżecie na rok 2018 przeznaczono na to zadanie kwotę 1 mln 615 tyś. zł. Kwota ta dotyczy nie tylko inwestycji drogowych, ale również remontów.

Do chwili obecnej wykonano przebudowę trzech odcinków dróg gminnych, a dwa kolejne będą wyremontowane jeszcze w październiku b.r.

Trwające od czerwca prace na drodze ul. Dylewska w Goszczynie zakończono odbiorem w dniu 26 lipca b.r. Tym samym przekazano do eksploatacji wyremontowaną drogę gminną, której przebudowa polegała na profilowaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu podbudowy z kruszywa, wykonaniu nawierzchni z destruktu, podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem oraz wykonaniu poboczy i przepustów z rur. Prace na odcinku drogi o długości 405 mb wykonała firma BUDROMEX RADOM. Całkowita wartość zadania wyniosła 126 tyś. zł. i pokryta została w całości z budżetu gminy Goszczyn. W odbiorze drogi udział wzięli przedstawiciele samorządu gminnego, wykonawcy i jak zawsze obecny inspektor nadzoru oraz radny miejscowości Goszczyn. Przebudowa tego odcinka ulicy Dylewskiej trwała od dwóch lat, a tegoroczne prace pozwoliły na całkowite zakończenie inwestycji.

W dniu 20 września b.r. podpisano protokół i przekazano do eksploatacji drogę gminną w miejscowości Bądków. Inwestycje wykonała firma ”ZYKO-DRÓG” z Radomia, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę wykonania przebudowy drogi i tym samym wygrała przetarg. Modernizacja drogi polegała na przebudowie odcinka o długości 470 mb i szerokości 4 m, na którym położono asfalt. Ponadto wykonane zostały obustronne pobocza o szerokości 0,50 m z kruszywa łamanego grubości 15 cm. Dodatkowo oczyszczono i pogłębiono istniejące rowy. Całkowita wartość zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 160423W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bądków” to kwota 237 tyś. zł. Zadanie to jest dofinansowane w kwocie 87 tyś. zł. z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, jako dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Mieszkańcy Nowej Długowoli mają długo wyczekiwaną inwestycję  w swojej miejscowości. W dniu 17 lipca b.r. podpisano protokół odbioru  i przekazano do eksploatacji wiejską drogę. Inwestycję drogową wykonała wybrana w przetargu firma BUDROMEX RADOM. Modernizacja drogi polegała na przebudowie odcinka o długości 830 mb w tym: profilowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z destruktu, podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją  i grysem. Na inwestycję tą wydano z gminnego budżetu kwotę 154 tyś. zł.

Już niedługo rozpoczną się prace przy przebudowie dróg w miejscowości Długowola: drogi prowadzącej do Maciejówki oraz drogi wzdłuż stawu.

Wniosek o dofinansowanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Długowola gmina Goszczyn” w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności gmina Goszczyn złożyła w miesiącu kwietniu tego roku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej nasza gmina znalazła się na liście szczęśliwców. W dniu 29 sierpnia 2018 r. gminne władze samorządowe podpisały w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie umowę na dotację    w wysokości 611 tyś. zł. Zadanie o wartości 836 tyś. zł. będzie wykonane jeszcze w tym roku przez Konsorcjum firm z Celestynowa: F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku wybranymi w przetargu nieograniczonym. Przebudowa dróg w Długowoli polegała będzie na wykonaniu nowej nawierzchni na dwóch odcinkach dróg znajdujących się w miejscowości Długowola. Jeden z nich to droga prowadząca wzdłuż stawu, przy której usytuowane jest ponad 20 zabudowań. Druga zaś droga przeznaczona do przebudowy to droga prowadząca do pobliskiej wsi Maciejówka.

W centrum miejscowości Długowola znajduje się zbiornik wodny  o powierzchni ok. 4 ha, który dzięki poprawie nawierzchni dróg stanie się jedynym w naszej gminie terenem rekreacyjnym dla mieszkańców całej gminy.

Realizacja planowanej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Długowola poprawi dostępność do drogi powiatowej nr 1646 W oraz krajowej Nr 7 Warszawa - Radom. Drogi te będą stanowić ciąg z drogą powiatową nr 1646 W, której przebudowa w roku bieżącym jest współfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Grójcu i Gminę Goszczyn. Ponadto stworzą połączenie z sąsiednimi gminami oraz stanowić będą połączenie z drogą wewnętrzną wzdłuż drogi krajowej (Nr 7) i będą mogły pełnić role objazdu w przypadku czasowej nieprzejezdności drogi krajowej.

Gmina Goszczyn udziela także dotacji celowych na remont dróg powiatowych. W roku bieżącym przekazano dla Starostwa Powiatowego  w Grójcu kwotę 311 tyś. zł. na remont dróg w Długowoli i w Goszczynie  ul. Piekarska.

Realizacja wszystkich inwestycji drogowych przyczyniła się do poprawy warunków komunikacyjnych oraz zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Wyremontowane drogi znacznie poprawiły wizerunek poszczególnych miejscowości i gminy Goszczyn. Realizacja zadań służy rozwojowi gospodarczemu naszej gminy oraz znacznie podniesie jakość komunikacji na drogach gminy Goszczyn.

Wójt gminy zaprasza

<p>Waldemar Kopczyński</p>

Waldemar Kopczyński

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki od 800 do 1000

Urząd Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
tel.: 48 66-32-260 
fax: 48 66-32-247
e-mail: sekretariat@goszczyn.com.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.