Komisje Rady Gminy

Liczba odwiedzających: 5347

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

 1. Okrasa Andrzej - Przewodniczący Komisji
 2. Białkowski Łukasz - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Kowalczyk Grzegorz - Członek Komisji
 4. Pruszkowski Andrzej - Członek Komisji
 5. Piórkowski Przemysław - Członek Komisji

Komisja Rewizyjna

 1. Pietrusiński Maksymilian - Przewodniczący Komisji
 2. Piotrowski Łukasz - Członek Komisji
 3. Zasiewska Jolanta - Członek Komisji
 4. Kowalczyk Grzegorz - Członek Komisji
 5. Pruszkowski Andrzej - Członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Socjalnej

 1. Białkowski Łukasz - Przewodniczący Komisji
 2. Klaus Renata - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Wiśniewska Aneta - Członek Komisji
 4. Zasiewska Jolanta - Członek Komisji
 5. Skrzeczyński Grzegorz - Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Piotrowski Łukasz - Przewodniczący Komisji
 2. Białkowski Krzysztof - Członek Komisji
 3. Gawot Piotr - Członek Komisji
 4. Bednarski Henryk - Członek Komisji

Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego

 1. Bednarski Henryk - Przewodniczący Komisji
 2. Zasiewska Jolanta - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Gawot Piotr - Członek Komisji
 4. Białkowski Krzysztof - Członek Komisji
 5. Białkowski Łukasz - Członek Komisji
 6. Klaus Renata - Członek Komisji
 7. Wiśniewska Aneta - Członek Komisji
 8. Kowalczyk Grzegorz - Członek Komisji
 9. Pruszkowski Andrzej - Członek Komisji
 10. Piórkowski Przemysław - Członek Komisji
 11. Okrasa Andrzej - Członek Komisji
 12. Pietrusiński Maksymilian - Członek Komisji
 13. Piotrowski Łukasz - Członek Komisji
 14. Sijka Piotr - Członek Komisji
 15. Skrzeczyński Grzegorz - Członek Komisji

Komisja Statutowa

 1. Bednarski Henryk - Członek Komisji
 2. Piotrowski Łukasz - Członek Komisji
 3. Pruszkowski Andrzej - Członek Komisji