Program "Czyste Powietrze"

Liczba odwiedzających: 2142

czyste-powietrze-intro.jpg (63 KB)

Program "Czyste Powietrze" kierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Programu „Czyste Powietrze”:

www.czystepowietrze.gov.pl

Dokumenty:

  1. https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/materialy-akademii-czystego-powietrza
  2. CO zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu
  3. Grafika - UKNF - webinarium CEDUR dla inwestorów indywidualnych
  4. Klauzula informacyjna NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego
  5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów GMINY

Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy Goszczyn – Marta Senator  tel. 48 663-22-60 w. 15
e-mail
: inwestycje@goszczyn.com.pl

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” udziela informacji w godzinach pracy Urzędu Gminy.
Dotychczasowa realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Goszczyn (dane od początku trwania programu tj. od dnia 31.05.2021r. do dnia 31.03.2024r) przedstawia się następująco:
1. liczba złożonych wniosków – 98
2. liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 27
3. sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 968.498,90 zł