Inwestycje 2020

Liczba odwiedzających: 5287
 • Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

  Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 22.10.2020r. na kwotę brutto 155.000,00 zł. Inwestycja polegała na wymianie opraw oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na oprawy typu LED. Przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż 325 sztuk opraw oświetleniowych typu LED, uruchomienie zamontowanego oświetlenia, sprawdzenie poprawności działania, wykonanie pomiarów rezystancji instalacji elektrycznej, utylizacja zdemontowanych opraw oświetleniowych. Zadaniem Wykonawcy była również dostawa   i montaż 27 szt. zegarów astronomicznych. Protokół odbioru końcowego i przekazanie do eksploatacji obiektu nastąpił w dniu 27.10.2020r.

 • Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu

  W październiku bieżącego roku w ramach zapytania ofertowego na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły w Sielcu została podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę brutto 97.999,88 zł. Termomodernizacja polegała na dokończeniu prac rozpoczętych w ubiegłych latach. W ramach tego zadania wymieniono okna na plastikowe w ilości 11 sztuk jak również drzwi wejściowe. Docieplone zostały dwie ściany budynku o łącznej powierzchni 623 m2 styropianem o gr. 10 cm., pokryte tynkiem typu mozaika. Wykonawca w ramach tej inwestycji wymienił również 37 sztuk parapetów zewnętrznych. Roboty budowlane zostały odebrane i przekazane do eksploatacji w dniu 27 listopada 2020r.

 •  Remont drogi gminnej
  na ul. Piekarskiej w kierunku Piekart. Przebudowy na odcinku o długości 930 mb dokona również, jak w przypadku drogi Długowola-Romanów, firma z Chybic z najtańszą ofertą w kwocie 199 tyś. zł. Wszystkie koszty tej przebudowy poniesie gmina z własnych środków. Remont drogi polegał będzie na skropieniu istniejącej nawierzchni bitumem, wykonanie dwóch warstw nawierzchni z betonu asfaltowego i poboczy z kruszywa asfaltowego.
 • Remont drogi gminnej

  drogi  Długowola-Romanów za kwotę 297 tyś. zł. wykona firma STAR BUDOWA Karol Cieśla z Chybic, która rozpoczęła prace na początku września. Roboty obejmować będą usunięcie drzew z pobocza, wykonanie dwóch przepustów, podbudowy z kruszywa i nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 770 mb. Gminie udało się pozyskać na tę inwestycję dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 55 tyś. zł. Dalej jednak czynimy starania, aby pozyskać dodatkowe 45 tyś. zł. Wyremontowana droga poprawi komunikację między gminnymi miejscowościami i znacznie skróci dojazd z Długowoli do Traktu Królewskiego.

 • Remont drogi powiatowej

  Józefów-Zbrosza Duża na odcinku 1060 mb. Jezdnia o szerokości 5 m będzie skropiona bitumem, a następnie zostanie wykonana warstwa wyrównawcza  i ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wzdłuż jezdni wykonane zostaną pobocza o szerokości 1 m z destruktu asfaltowego. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych z Grójca wyłonione w przetargu publicznym spośród 7 oferentów. Całkowita wartość robót opiewa na kwotę 257 175 zł. Inwestycja finansowana jest przez Starostwo Powiatowe w Grójcu w 40% i gminę Goszczyn w 60%. u Goszczyn-Długowola. 
 • Renowacja parkietu w hali sportowej

  Od września uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie mogą korzystać z hali sportowej z odnowioną podłogą.Po 13 latach użytkowania hali sportowej renowacji wymagała podłoga wykonana z parkietu. Prace wykonane zostały w trakcie wakacji przez firmę „Parkiety” z Warszawy. W ramach prac wykonano cyklinowanie, uzupełnianie uszkodzeń, polerowanie i lakierowanie parkietu, wymianę listew przypodłogowych oraz malowanie linii boisk. Całkowity koszt zadania wyniósł 52 tys. zł. i pokryty został w całości ze środków własnych gminy.