Ochotnicze Straże Pożarne

Liczba odwiedzających: 5757

Na terenie gminy działa sześć straży mające ze sobą długoletnią historię : w Goszczynie, Sielcu, Bądkowie, Długowoli, Józefowie i Olszewie. Wszystkie posiadają własne remizy strażackie.
 Zabudowania polskiej wsi przełomu XIX, i XX wieku to drewniane chaty, stodoły kryte słomą. Ówczesne źródła ogrzewania oraz domostwa oświetlane lampą naftową  były przyczyną powstawania pożarów. Postanowiono w sposób zorganizowany przygotować się do walki z żywiołem. Niektóre jednostki OSP w gminie Goszczyn powstały ponad sto lat temu. Wyposażeniem były wtedy hełmy strażackie, toporki, bosaki, siłowniki ręczne i konne wozy strażackie. Dla pozyskania funduszy na zakup wyposażenia i budowę remiz strażackich zbierano składki, organizowano kwesty zabawy dochodowe, loterie fantowe. Dopiero po wojnie kolejno wyposażano  straże w nowoczesne samochody strażackie, motopompy, oraz inne profesjonalny  sprzęt. Działalność ochotniczych straży pożarnych nie ogranicza się tylko do gaszenia pożarów. Strażacy uczestniczą w uroczystościach państwowych, różnego rodzaju imprezach, zawodach strażackich a także uroczystościach  kościelnych. Ochotnicza straż pożarna Goszczyn należy do systemu ratownictwa krajowego i uczestniczy w akcjach ratowniczych przy wypadkach komunikacyjnych.
Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszewie działa od 1972 roku strażacka orkiestra dęta zrzeszająca 30 muzyków. Nie sposób sobie wyobrazić ważniejszych uroczystości świeckich czy o charakterze religijnym bez ich udziału.