Inwestycje 2021

Liczba odwiedzających: 4743
  • „Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Bądkowie”

    Zadanie pn. „Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Bądkowie” realizowane będzie dzięki  dofinansowaniu w ramach modułu 1 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2021. Dotacja w kwocie 462 000 zł. to 80% całkowitych kosztów, które wynoszą prawie 600 000 zł. Zaplanowane roboty budowlane mają na celu remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bądkowie wraz z przeznaczeniem dwóch pomieszczeń oddziału przedszkolnego na klub dziecięcy. Prace mają na celu remont pomieszczeń oraz zmianę ich rozkładu w celu dostosowania do przyjęcia dzieci w wieku żłobkowym. Wykonany zostanie remont dachu i docieplenie ścian. Na potrzeby Klubu dziecięcego utworzone zostaną sale zabaw, łazienka, pomieszczenie do wydawania posiłków, zmywalnia, gabinet dyrektora, wiatrołap, korytarz i szatnia oraz salka gimnastyczna do zajęć ruchowo-rytmicznych. Ponadto zakupione zostanie również niezbędne wyposażenie.

    Dzięki realizacji zadania powstanie pierwszy w gminie Klub Dziecięcy.

  • „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Długowola gmina Goszczyn”

    Zadanie „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Długowola gmina Goszczyn” dofinansowane jest dotacją w kwocie 200 000 zł. w ramach Programu Wieloletniego „Senior+’ na lata 2021-2025 edycja 2021.

    W wyniku utworzenia w Długowoli Klubu „Senior+” w budynku komunalnym po szkole podstawowej zmodernizowane zostaną pomieszczenia (w tym łazienka, kuchnia, szatnia i inne) oraz wymieniony zostanie dach na całości, wraz z obróbką blacharską, przemurowaniem komina i wykonaniem instalacji odgromowej oraz elewacja budynku i wymiana części okien. Ponadto w ramach zadania zakupione zostanie wyposażenie w postaci: stolików i krzeseł, telewizora, zakupu gier, wieszaków na ubrania, wyposażenia kuchni. Urządzona zostanie szatnia, która wyposażona będzie w wieszaki na ubrania. Zmodernizowana kuchnia zostanie wyposażona w niezbędny sprzęt. Dodatkowo, aby umilić czas seniorom zakupione będą różnego rodzaju gry planszowe i zestawy do gimnastyki ruchowej.