Ochrona Zdrowia

Liczba odwiedzających: 7932

zdjOsrodek.jpg (1.36 MB)

Kierownikiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie jest doktor Arkadiusz Stępniewski.

W ostatnim roku poprawiła się dostępność do opieki medycznej w naszej gminie poprzez zatrudnianie drugiego lekarza, który przyjmuje pacjentów dwa razy w tygodniu w godzinach 14.00 - 17.00. Wszystkie te zmiany spowodowały wzrost  liczby zapisanych pacjentów z 1900 osób w 2012 roku do 2340 w chwili obecnej i wzrost przychodów ośrodka  w ciągu roku o ponad 30%.

To nie koniec zmian, bo  2018r., wykonano podjazd dla niepełnosprawnych oraz remont i zagospodarowanie pomieszczeń po przeniesieniu gabinetu stomatologicznego. W  najbliższej przyszłości planuje się termomodernizację budynku a także budowę parkingu dla pacjentów.

Ośrodek Zdrowia czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 18.00

Kontakt:
05-610 Goszczyn
 ul. Bądkowska 1
 tel. 48 6632283