Projekty 2020

Liczba odwiedzających: 5433
 • Powstanie Klubu Seniora w Goszczynie
  Wniosek gminy o dotację na przebudowę pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczynie znalazł się na liście projektów, które otrzymają środki finansowe w ramach ministerialnego Programu Wieloletniego „Senior+” . W ramach programu „Senior+”, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspiera tworzenie dziennych domów i klubów dla seniorów.
  Miejscowi druhowie wychodząc na przeciw potrzebom seniorów udostępnili część pomieszczeń w swojej remizie  w Goszczynie na utworzenie klubu.
  W ramach zadania zaplanowano modernizację  jednego pomieszczenia. Wykonane zostanie nowa podłoga z ogrzewaniem podłogowym i nowy podwieszany sufit z oświetleniem. Pomieszczenie  wyposażone będzie w stoły i krzesła i będzie pełniło funkcję sali spotkań. Powstanie też aneks kuchenny wyposażony w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłków, oraz wyremontowana łazienka. Wydzielone i wyposażone zostanie miejsce, pełniące funkcję szatni dla seniorów. Chcąc podwyższyć standard placówki  zaplanowano utworzenie kącika klubowego, wyposażonego w sprzęt RTV, komputery z dostępem do Internetu, szachy oraz gry planszowe. Prace związane z przystosowaniem części remizy OSP na klub seniora rozpoczną się już w kwietniu, i potrwają do  sierpnia 2019 roku. Klub powstanie na piętrze budynku. Koszt utworzenia i wyposażenia klubu wyniesie ponad 187tys.. zł. zaś wysokość dofinansowania  to 150 tys. zł. W dniu 5 marca Wójt Gminy Waldemar Kopczyński otrzymał w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie promesę na przyznane środki dla Gminy Goszczyn na utworzenie Klubu Senior+ na potrzeby  integracji i aktywizacji środowiska lokalnego.

 • Zadanie pn. „Opracowanie indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Goszczyn” zrealizowano  przy pomocy środków  z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” w wysokości 30 000zł.

 • Projekt Zdalna Szkoła

  - W dniu 16 kwietnia Gmina Goszczyn znalazła się liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania zakupu laptopów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

  Dofinansowanie w wysokości 60 000 zł  zostało przeznaczone na zakup 30 laptopów wraz z zestawami  słuchawkowymi dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie i Publicznej Szkoły Podstawowej Sielcu.  Zakup komputerów pomoże naszym uczniom uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach  z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość, gdyż od 25 marca nauczyciele obowiązkowo realizują podstawę programową w sposób zdalny.  

  - W dniu 19 czerwca Gmina Goszczyn ponownie znalazła się liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Zdalna Szkoła +.

  Dofinansowanie w wysokości 54 994,91  zł  zostanie przeznaczone min. na zakup laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi dla uczniów z terenu Gminy Goszczyn w tym z rodzin wielodzietnych.  Zakup komputerów da możliwość naszym uczniom uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach  z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.