Wydziały Urzędu Gminy

Liczba odwiedzających: 8414
L.p. Imię i nazwisko

Zakresy

1 Waldemar Kopczyński  Wójt Gminy
2 Jadwiga Strączewska  Sekretarz Gminy
3 Alicja Goc Inspektor ds. obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej, przeciwdziałania alkoholizmowi
4 Anna Sambor  Inspektor ds. planowania przestrzennego, budownictwa, dróg, gospodarki gruntami
5 Marta Senator Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,  inwestycji i remontów, zamówień publicznych
6 Agnieszka Cieślak  Zastępca Kierownika USC, pozyskiwanie funduszy europejskich, promocja

 

7

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH

Patrycja Madej

 

Kierownik referatu, obsługa Rady Gminy, kadry

8 Wioletta Bedyńska Podinspektor ds.  oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia
9 Karolina Ukleja Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa oraz obsługi sekretariatu Urzędu
10 Cezary Miciałkiewicz Referent ds. obrony cywilnej i spraw obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz informatyki

 

11

REFERAT FINANSOWY

Małgorzata Chojecka 

 

Skarbnik Gminy 

12 Anna Kostrzewska Podinspektor ds. obsługi finansowej i płac
13 Izabela Kot Księgowy jednostek
14 Anna Michalczyk Księgowy Urzędu
15 Martyna Malowaniec Referent ds. wymiaru podatków, archiwum
16 Katarzyna Szewczyk Referent ds. księgowości podatkowej