Wnioski o szacownie szkód w uprawach rolnych

Data: 09.05.2024 r., godz. 00.00    730
W związku z wystąpieniem na terenie gminy Goszczyn przymrozków wiosennych, informujemy o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach rolnych, w terminie 13 - 23 maja 2024 roku

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Goszczyn przymrozków wiosennych, informujemy o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach rolnych, w terminie 13 - 23 maja 2024 roku do godz. 15:30.

Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć:

·         wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na rok 2024, zgłoszonych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

·         kopię polisy ubezpieczeniowej upraw rolnych.

Druk wniosku znajdą Państwo w załączniku lub można go pobrać w Urzędzie Gminy. 

We wniosku należy uwzględnić wszystkie uprawy i ich powierzchnię (również uprawy, w których straty nie wystąpiły), zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o dopłaty bezpośrednie składanym do ARiMR. Wnioski bez załączników nie będą przyjmowane. 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Goszczyn (pok. Nr 1).

WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD