Logo Gmina Goszczyn

News

News zdjęcie id 494

Zaproszenie

14.08.2020

 

Serdecznie zapraszam na  Sesję Rady Gminy Goszczyn zaplanowaną w dniu  28 sierpnia 2020 r. o godz. 8.30 w Sali  Sportowej  w Goszczynie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
  5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2019 rok oraz przeprowadzenie debaty.
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Goszczyn.
  7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok oraz sprawozdań finansowych za 2019 rok.

8.Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goszczyn sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goszczyn absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok 2019.

10. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii  o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Goszczyn wniosku w sprawie   udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

11.Przyjęcie uchwał w sprawie :

a.   rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goszczyn oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok,

b. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 rok,

c.  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goszczyn z tytułu wykonania budżetu za rok 2019,

d. ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + w Goszczynie,

e. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Goszczynie,

f. określenia średniej  ceny  jednostki  paliwa w Gminie Goszczyn,  na rok szkolny 2020/2021,

g. zmiany Uchwały Nr XXVIII/138/2009 Rady Gminy Goszczyn z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej,

     h.  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2020.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.                                                   

                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                       Piotr Sijka

Wójt gminy zaprasza

<p>Waldemar Kopczyński</p>

Waldemar Kopczyński

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki od 800 do 1000

Urząd Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
tel.: 48 66-32-260 
fax: 48 66-32-247
e-mail: sekretariat@goszczyn.com.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.