Logo Gmina Goszczyn

News

News zdjęcie id 331

Zaproszenie

12.03.2019

Zapraszamy mieszkańców gminy na Sesję Rady Gminy Goszczyn  zaplanowaną na dzień  18 marca  2019 r. na godz. 10.00 w Sali  Sportowej  w Goszczynie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
  4.  Interpelacje i zapytania Radnych.
  5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Goszczyn na lata 2018-2020 za 2018 r.
  6. Przyjęcie uchwał w sprawie :

a- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2019 rok,

b- niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

c- zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

d- powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie,

e- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goszczyn oraz określenia granic ich obwodów,

f- uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goszczyn.

     7.Wolne wnioski.

8.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

9.Zamknięcie obrad.                                                      

Z poważaniem

Przewodniczący

Rady Gminy

Piotr Sijka

Wójt gminy zaprasza

<p>Waldemar Kopczyński</p>

Waldemar Kopczyński

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki od 800 do 1000

Urząd Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
tel.: 48 66-32-260 
fax: 48 66-32-247
e-mail: sekretariat@goszczyn.com.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.