Logo Gmina Goszczyn

News

News zdjęcie id 313

Zaproszenie na sesję

21.12.2018

Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy na Sesję Rady Gminy Goszczyn

na dniu  28 grudnia 2018 r. na godz. 9.00 w Sali  Sportowej  w Goszczynie.

 

Porządek obrad:

 1.    Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii  o przedłożonym przez Wójta Gminy Goszczyn projekcie uchwały budżetowej  i deficycie na 2019 rok.
 5. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii  o przedłożonym przez Wójta Gminy Goszczyn projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn.
 6. Odczytanie wniosków i opinii komisji stałych w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
 7. Odczytanie zbiorczej opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego  w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
 8. Odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie zgłoszonych do projektu uchwały budżetowej wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję, Finansów   i Rozwoju Gospodarczego.
 9. Dyskusja nad projektem w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn.
 11. Przyjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2019.
 12. Przyjęcie uchwał w sprawie :

-zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn,

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2018,

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Goszczyn na rok 2019,

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goszczyn na lata 2019-2022,

- ustanowienia gminnego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dla gminy Goszczyn,

- określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek  w szkole i w domu" na lata 2019–2023,

- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023,

- powołania Komisji Rewizyjnej,

          - powołania doraźnej Komisji Statutowej.

13.Interpelacje i zapytania Radnych.

14.Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Goszczyn

                                                                                                                                   /-/ Piotr Sijka

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Waldemar Kopczyński</p>

Waldemar Kopczyński

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki od 800 do 1000

Urząd Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
tel.: 48 66-32-260 
fax: 48 66-32-247
e-mail: sekretariat@goszczyn.com.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.