Logo Gmina Goszczyn

News

News zdjęcie id 201

Informacja

03.02.2017

O G Ł O S Z E N I E

ZASADY PŁATNOŚCI  OD 2017 ROKU

Związek Międzygminny pod nazwą Natura informuje, iż od 2017 roku  zmianie ulega system poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • Nadaje się osobom prawnym oraz osobom fizycznym INDYWIDUALNE KONTA OPŁAT
 • Wprowadza się KSIĄŻECZKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 • Rezygnuje się z poboru opłat w drodze INKASA
 1. Książeczka opłat będzie do odbioru od 25 lutego do 15 marca :
 • u sołtysów w Gminach: Błędów, Belsk Duży, Chynów, Goszczyn, Jasieniec, Promna.
 • W gminie Warka książeczki opłat będą do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Warce.
 • W gminie Grójec książeczki opłat będą do odbioru w Biurze Związku Międzygminnego pod nazwą Natura w Grójcu, ul. Mszczonowska 23

  Po 15 marca książeczki opłat będą dostępne jedynie w Biurze Związku Natura w Grójcu

 1. Opłata za odpady komunalne wnoszona jest kwartalnie na konto bankowe indywidualne dla każdej nieruchomości. Informacje o indywidualnym numerze konta można uzyskać w Biurze Związku Natura.
  W przypadku płatności na dotychczasowe numery konta płatności te zostaną przeksięgowane .
 2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat miesięcznie z góry,  ale terminy nie mogą przekroczyć dat:
 • 15 marca za I kwartał ( styczeń, luty, marzec)
 • 15 maja za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)
 • 15 września za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień)
 • 15 listopada za IV kwartał (październik, listopad, grudzień)
 1. Wysokość opłat musi być zgodna z deklaracją, która złożona została do Związku Natura.  W przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych właściciel nieruchomości ma 14 dni na złożenie korekty deklaracji. 
 2. Wysokość opłaty wynika z iloczynu : liczba osób , które zamieszkują daną nieruchomość oraz stawki wynikającej ze sposobu oddawania odpadów  ( czy odpady segregowane czy odpady niesegregowane).
  Opłata za jedną osobę , deklarującą  segregację wynosi 10 zł za 1 m-c, przy braku segregacji- 15 zł za 1 m-c. 

                 W przypadku pytań, uwag czy reklamacji prosimy o kontakt z Biurem :

                           Biuro Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH   OD 2017 ROKU

 1. Od 1 stycznia 2017 roku zmienia się system selektywnej zbiórki odpadów organizowany przez Związek Natura
 2. System będzie polegał na zbiórce frakcji :
 • Odpady segregowane ( papier, tworzywa, metal, wielomateriałowe) – worki żółte
 • Odpady szklane ( szkło białe i kolorowe) – worki zielone
 • Odpady zielone ( trawa, liście, gałęzie) – worki brązowe
 • Odpady zmieszane ( tzw. resztkowe) – pojemniki czarne                                                                                                        
 1. Częstotliwość odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej :
 • Odpady segregowane – jeden raz w miesiącu
 • Odpady szklane – jeden raz na kwartał
 • Odpady zielone -  co 2 tygodnie w terminie od 1 kwietnia do 30.10. danego roku
 • Odpady zmieszane -  co 2 tygodnie

ZASADY DOSTARCZANIA ODPADÓW DO PSZOK

 1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – PSZOK- to miejsce, gdzie każdy mieszkaniec, który wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Związku Natura może dostarczyć posegregowane odpady .
 2. Na koniec 2016 roku dostępne są 3 lokalizacje PSZOK-ów zarządzanych przez Związek Natura :
 3.  BŁĘDÓW                       CHYNÓW                GRÓJEC

przy targowisku gminnymul. Główna 92Kobylin 1 D ( przy oczyszczalni )

 1. Odpady, które można dostarczyć do PSZOK :

- opakowania z papieru i tektury- odpady poremontowe (gruz)-baterie , akumulatory

- opakowania z tworzyw sztucznych- zużyte opony ( poza ciągnikowe, ciężarowe)-świetlówki, żarówki

- opakowania z metalu i aluminium - odpady wielkogabarytowe-przeterminowane leki

- opakowania ze szkła ( białe i kolorowe)- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny-zużyte oleje i tłuszcze

- zmieszane odpady opakowaniowe- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny-rozpuszczalniki, farby,

- opakowania po substancjach niebezpiecznych- odpady tekstylne-zmieszane odpady z budowy

- opakowania po środkach ochrony roślin- odpady biodegradowalneremontów i demontażu
- opakowania ciśnieniowe ( np. po lakierach)(trawa, liście, drobne gałęzie)                                                                      

Do PSZOK mogą być dostarczane jedynie odpady powstałe w gospodarstwie domowym, nie związane z przemysłową działalnością człowieka.    

Wójt gminy zaprasza

<p>Waldemar Kopczyński</p>

Waldemar Kopczyński

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki od 800 do 1000

Urząd Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
tel.: 48 66-32-260 
fax: 48 66-32-247
e-mail: sekretariat@goszczyn.com.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.