Logo Gmina Goszczyn

News

News zdjęcie id 165

Nabór wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017

06.09.2016

 

Informacje na temat stypendium i zasiłku szkolnego oraz wnioski można uzyskać  w placówce oświatowej, do której uczęszcza uczeń.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Goszczynie od dnia 01.09.2016 r. do dnia 15.09.2016 r.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego wynosi 514 zł miesięcznie na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Warunkiem przyznania stypendium są przesłanki socjalne.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się               w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień), w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek jest składany (wrzesień)  m.in.:

 • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach NETTO z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 • Zaświadczenia gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2016 r. ze stosownym oświadczeniem o wielkości gospodarstwa rolnego (dochód gospodarstwa rolnego wynosi 288 zł z jednego hektara przeliczeniowego.
 • Opłacony odcinek KRUS za ostatni kwartał tj. III kw. 2016 r.
 • Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w poprzednim roku kalendarzowym (2015) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej oraz o  formie opodatkowania działalności gospodarczej.
 • Zaświadczenie o wysokości dochodu netto uzyskanego z tytułu odbywanych praktyk szkolnych.
 • Zaświadczenie szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2016/2017 w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, oświadczenie o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2016/2017 w przypadku gimnazjum.
 • Dokumentu potwierdzające trudną sytuację rodziny np. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie itp.

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Waldemar Kopczyński</p>

Waldemar Kopczyński

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki od 800 do 1000

Urząd Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
tel.: 48 66-32-260 
fax: 48 66-32-247
e-mail: sekretariat@goszczyn.com.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.