Logo Gmina Goszczyn

News

News zdjęcie id 139

Zaproszenie

23.03.2016

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E

na Sesję Rady Gminy Goszczyn w dniu

31 marca 2016 roku na godz. 8.30 w Sali  Sportowej  w Goszczynie.

 

Porządek obrad:

 

  1.    Otwarcie obrad
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
  4. Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie za rok 2015 oraz przedstawienie potrzeb na 2016 rok w zakresie pomocy społecznej.
  5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Goszczyn na lata 2016 - 2020 za 2015 rok.
  6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Goszczyn na lata 2015 -2017 za 2015 rok.
  7. Przyjęcie uchwał w sprawie

-zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie

- przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Goszczyn na rok 2016

- ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

-ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Goszczyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły. 

 

8.Interpelacje i zapytania Radnych

9.Wolne wnioski

10.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

11.Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy

     Piotr Gawot

Wójt gminy zaprasza

<p>Waldemar Kopczyński</p>

Waldemar Kopczyński

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki od 800 do 1000

Urząd Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
tel.: 48 66-32-260 
fax: 48 66-32-247
e-mail: sekretariat@goszczyn.com.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.