Logo Gmina Goszczyn

News

News zdjęcie id 137

Informacja w sprawie składania wniosków - program "Rodzina 500 +”

17.03.2016

   Wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu  500+ należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczynie ul. Bądkowska 1A

Wnioski są przyjmowane w godzinach 8:00 – 13:30
od poniedziałku do piątku.

Kontakt: tel.   48 663 21 14  lub 48 663 20 16

gosp@goszczyn.com.pl

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?
Uprawnionym wnioskodawcą jest jeden z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu
z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Kryterium dochodowe
W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie jest brany pod uwagę dochód rodziny. Świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko (najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18-go roku życia) lub jedyne dziecko w rodzinie  
w przypadku rodzin, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł lub 1200 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Wysokość świadczenia wychowawczego
Świadczenie wychowawcze wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia 18-go roku życia i jest zwolnione z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • na pierwsze dziecko zostanie przekroczone kryterium dochodowe na osobę w rodzinie,
  • dziecko  pozostaje w związku małżeńskim,
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe  utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
  • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jak obliczać dochód z gospodarstwa rolnego?

ha przeliczeniowe ogółem w 2014 roku * 208,83 zł x 12 miesięcy

PRZYKŁAD:
6,1205 ha przel. x 208,83 zł x 12 miesięcy = 15.337,68  dochód rodziny w 2014 roku z gospodarstwa rolnego (wpisujemy do załącznika nr 2 )

Jak obliczyć dochód na 1 członka rodziny, gdy rodzina utrzymuje się tylko z gospodarstwa rolnego:

(ha przel x 208,83 zł) : liczbę członków rodziny
PRZYKŁAD:
6,1205 ha przel. x 208,83 zł =1.278,14 zł
1.278,14 zł : 4 osoby=  319,54  zł (dochód na osobę w rodzinie)

 

 

Załącznik nr 1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Załącznik nr 2 Oświadczenie członka rodziny o dochodach

Załacznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Waldemar Kopczyński</p>

Waldemar Kopczyński

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki od 800 do 1000

Urząd Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
tel.: 48 66-32-260 
fax: 48 66-32-247
e-mail: sekretariat@goszczyn.com.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.