Logo Gmina Goszczyn

News

News zdjęcie id 110

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

06.11.2015

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

na Sesję Rady Gminy Goszczyn w dniu  13 listopada 2015 r. o godz. 8.00 w Sali  Sportowej w Goszczynie.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad

  2. Przyjęcie porządku obrad

  3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy Goszczyn  z działalności międzysesyjnej

  4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn

- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2015

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

- zwolnień w podatku od nieruchomości

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

- zmiany Uchwały Nr XVI/5/2003 Rady Gminy Goszczyn z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu  Gminy Goszczyn

- zmiany Uchwały Nr II.6.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego

- uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Goszczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok  szkolny 2014/2015 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

6. Informacja Wojewody Mazowieckiego w sprawie złożenia oświadczeń majątkowych za 2014 rok

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz  Wójta Gminy Goszczyn  w sprawie złożenia oświadczeń majątkowych za 2014 rok

8. Wolne wnioski

9. Interpelacje i zapytania Radnych

10. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji

11. Zamknięcie obrad               

                                         

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

               Piotr Gawot

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Waldemar Kopczyński</p>

Waldemar Kopczyński

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki od 800 do 1000

Urząd Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
tel.: 48 66-32-260 
fax: 48 66-32-247
e-mail: sekretariat@goszczyn.com.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.