Logo Gmina Goszczyn

Realizowane projekty i inwestycje

Lata poprzednie dostepne w Archiwum 

 

NOWE WODOCIĄGI

W  maju 2015 roku zostały zakończone prace przy dwóch wodociągach  w Goszczynie na ulicy Przybyszewskiej i  ulicy Piekarskiej . W dniu 21 stycznia została podpisana umowa z wykonawca wybranym w trybie ustawy zamówienia publiczne spośród sześciu złożonych ofert–Zakładem Instalacji Sanitarnych i Gazowych, Józef Piwnicki z Kozłowa koło Radomia. W ramach tej inwestycji wykonano 4 km sieci wodociągowej. Możliwość podłączenia do nowego wodociągu uzyskało kolejne 55 gospodarstw z terenu gminy Goszczyn.

Wartość inwestycji to kwota 436 tys. zł. Gmina uzyskała dofinansowanie tego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat 2007-2014  w wysokości 75% wydatków kwalifikowanych na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa mazowieckiego.

 

DROGA DO PIEKART

W dniu 16 kwietnia 2015 roku gmina Goszczyn podpisała umowę na  roboty budowlane z firmą ZYKO-DRÓG z Radomia na realizacje zadania  „Przebudowa drogi gminnej w Goszczynie ulica Piekarska „ .Przedmiotem prac jest przebudowa drogi w kierunku Piekart w gminie Promna na odcinku  o długości 1080 mb.  W ramach inwestycji zostało wykonane profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej i gruntowej, położenie warstwy odsączającej  z pospółki     o grubość 15cm i warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o grubości 15 cm. Całość została  utrwalona emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym. Po obu stronach drogi zostały ułożone pobocza z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm.

Koszt prac zgodnie z przetargiem nieograniczonym z dnia 23 lutego 2015 roku wynosi 262 282 zł brutto. Gmina pozyskała środki zewnętrzne  na ten cel  z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 70 tys. zł. Zgodnie z umową prace mają się zakończyć do 31 lipca 2015 roku.

 

RENOWACJA POMNIKA

 

W miesiącu lipcu 2015 roku realizowane  jest zadanie pn. „Renowacja pomnika  i płyt upamiętniających Poległych Żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu  w Goszczynie”.

Przedmiotem inwestycji jest:

- czyszczenie pięciu płyt z piaskowca,

- czyszczenie liter na płytach i pomniku i ich pomalowanie,

- wzmocnienie postumentów betonowych i ich obróbka,

- ułożenie kostki brukowej o pow. 60 m2,

- renowacja kapliczki,

- pomalowanie metalowych elementów ogrodzenia,

- posadzenie krzewów ozdobnych i prace porządkowe.

 Wykonawcą tych prac jest firma” Kamieniarstwo, Liternictwo, Rzeźba”   z Sułkowic. Renowacja potrwa do 15 lipca br.

W dniu 2 lutego 2015 r. Wójt Gminy Goszczyn Sławomir Słabuszewski podpisał  z Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim porozumienie o przyznaniu na ten cel dotacji w kwocie 45 tys. zł.

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY

W miesiącu listopadzie 2017 r.  rozstrzygnięty został przetarg, wybrano do realizacji Konsorcjum firm, w którym Liderem jest P.P.H.U INSBUD Marek Sykuła z Suchej, a Partnerem „EKOIDEA Tomasz Olek” z Radomia. Firmy w najbliższym czasie rozpoczną prace przy przebudowie stacji. Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2018 r.

Całkowity koszt inwestycji to wartość ponad 2,2 mln zł. W ramach zadania zaplanowano przebudowę budynku stacji uzdatniania wody przez zwiększenie powierzchni zabudowy oraz jego termomodernizację, budowę 2 zbiorników magazynowych wody na fundamencie żelbetowym oraz zagospodarowanie terenu stacji poprzez utwardzenie terenu i budowę ogrodzenia. Zaplanowano również budowę instalacji elektrycznych na terenie stacji oraz na terenie ujęcia wody oraz automatykę w stacji uzdatniania wody, budowę systemu komunikacji radiowej pomiędzy budynkiem stacji a ujęciem wody oraz budowę systemu kontroli dostępu do obiektów technologicznych stacji. Ponadto przewiduje się wymianę pompy w istniejącej studni na nową przy zachowaniu dotychczasowej wydajności pompy i studni.

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Waldemar Kopczyński</p>

Waldemar Kopczyński

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki od 800 do 1000

Urząd Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
tel.: 48 66-32-260 
fax: 48 66-32-247
e-mail: sekretariat@goszczyn.com.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.