Logo Gmina Goszczyn

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Urząd Gminy Goszczyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.goszczyn.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej – 01.07.2015r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji –  lipiec 2019r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • kontrolki formularzy nie posiadają etykiety oraz tytułu alternatywnego
 • brak opisów obrazów oraz tekstu alternatywnego
 • element wejściowy typu pole wybory, plik, tekst lub element wybory nie ma tytułu, ani powiązanej etykiety
 • niektóre linki nie zawierają treści, ani tytułu, brak opisu i tekstu alternatywnego
 • umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób niesłyszących.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 22 września 2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

- Na stronie internetowej możliwe jest używanie standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki(Tab, Shift + Tab, Enter),

Wygląd/ Pomoc w nawigacji

- Witryna jest wyposażona w funkcję ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące ( zmiana rozmiaru czcionki oraz kontrast)

- Na witrynie możliwe jest wyszukiwanie potrzebnych treści poprzez wyszukiwarkę

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Gawot, adres mailowy informatyk@goszczyn.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 6632284. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając w ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Urząd Gminy Goszczyn mieści się pod adresem ul. Bądkowska 2, 05-610 Goszczyn. Wejście do budynku nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek piętrowy nie jest w pełni dostosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu min. schody na I piętro, stopnie w przejściach między pokojami.
 3. Urząd Gminy nie jest wyposażony w system informacji głosowej, pochylnie, platformy, pętlę indukcyjne.
 4. W bliskim sąsiedztwie Urzędu Gminy znajduję się parking, na którym nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Wójt gminy zaprasza

<p>Waldemar Kopczyński</p>

Waldemar Kopczyński

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki od 800 do 1000

Urząd Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
tel.: 48 66-32-260 
fax: 48 66-32-247
e-mail: sekretariat@goszczyn.com.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.