Logo Gmina Goszczyn

Druki do pobrania

 

Inwestycje

Wniosek o wydanie warunków technicznych.

Wniosek o uzgodnienie projektu.

Zgłoszenie rozpoczęcia prac.

Protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego.

Protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego.

Protokół montażu wymiany wodomierza.

Wniosek woda-ścieki.

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

 

Urząd Stanu Cywilnego

Odpis aktu stanu cywilnego.

Podanie o odpis.

Skrócenie terminu ślubu.

Sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.

USC odtworzenie aktu małżeństwa.

Wniosek o sprostowanie aktu.

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu.

Wniosek o zmianę imienia dziecku.

Wniosek powrót do nazwiska.

Wniosek uzupełnienie aktu-1.

Wniosek zdolnośc prawna.

Zaświadczenie do ślubu konkordatowego.

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem za granicą.

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC.

Zgłoszenie zgonu.

Złożenie oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszenego przed zawarciem małżeństwa.

Pozostałe wnioski.

 

Drogi

Wzór wniosku o zezwolenie na lokalizację

Wniosek na lokalizację w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

 

Wycinka drzew

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wydawanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów - Informacja

 

 

Zagospodarowanie przestrzenne

Wniosek o warunki zabudowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Wybory Parlamentarne 2019

AO-07-07 wniosek o udostępnienie spisu wyborców

wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B*

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru ISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW

PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW

WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Wniosek zaśw. prawo do głosowania

 

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.  

Zawiadomienie o umowie

Wniosek o dofinansowanie

Informacja o wnioskodawcy

Oświadczenie o de minimis

Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis

Oświadczenie o poniesionych kosztach

Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy z OHP-1

 

 

Wniosek o wpis do centralnej Ewidencji Informacji o działalności gospodarczej

/_portals_/goszczyn/CKFiles/CEIDG-1_v1.06.pdf

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

/_portals_/goszczyn/CKFiles/Kwestonariusz_osobowy.jpg

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

/_portals_/goszczyn/CKFiles/wniosek_o_wydanie_odpisu_aktu_stanu_cywilnego.pdf

Wójt gminy zaprasza

<p>Waldemar Kopczyński</p>

Waldemar Kopczyński

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki od 800 do 1000

Urząd Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
tel.: 48 66-32-260 
fax: 48 66-32-247
e-mail: sekretariat@goszczyn.com.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.