Spotkanie w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Data: 27.06.2024 r., godz. 00.00    76
Dodatkowe spotkanie dla osób, które nie były na spotkaniu w dniu 21 czerwca 2024r.

SKM_C257i24062711310.jpg (357 KB)