Kolejny odbiór azbestu już za nami

Data: 15.11.2023 r., godz. 00.00    454
W połowie października bieżącego roku z terenu gminy Goszczyn odebrano 60 ton odpadów zawierających azbest

W połowie października bieżącego roku z terenu gminy Goszczyn odebrano 60 ton odpadów zawierających azbest oraz przetransportowano i unieszkodliwiono w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goszczyn dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Warszawie.

Otrzymana dotacja w kwocie 20399,40 zł pozwoliła na pokrycie 100% kosztów całego zadania.

www.gov.pl/web/klimat

www.nfosigw.gov.pl

www.wfosigw.pl

Zdjęcie WhatsApp 2023-08-09 o 12.55.08.jpg (283 KB)

Zdjęcie WhatsApp 2023-08-18 o 09.26.31.jpg (166 KB)Zdjęcie WhatsApp 2023-09-22 o 10.23.45.jpg (357 KB)

Zdjęcie WhatsApp 2023-10-25 o 10.41.00_12be8914.jpg (435 KB)

Zdjęcie WhatsApp 2023-10-31 o 09.41.22_64acad9f.jpg (274 KB)

Zdjęcie WhatsApp 2023-10-31 o 14.06.13_3464b549.jpg (125 KB)

Zdjęcie WhatsApp 2023-11-10 o 10.07.42_7b86aecc.jpg (395 KB)