Opieka wytchnieniowa edycja 2024

Data: 07.11.2023 r., godz. 00.00    97
Wójt Gminy Goszczyn informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo.png (63 KB)

Wójt Gminy Goszczyn informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
    1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

W związku z  powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Goszczyn do składania Karty zgłoszenia do  Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024  osobiście do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie ul. Bądkowska 1a, 05-610 Goszczyn w godzinach urzędowania do 10 listopada 2023r .

Szczególowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 663 21 14.

Pliki do pobrania: