Jednostki OSP z dofinansowaniem od Marszałka

Data: 26.05.2023 r., godz. 00.00    217
W ramach programu „OSP-2023” nasza gmina otrzymała środki w wysokości 150 tyś. zł. na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Goszczyn. Natomiast z programu „Mazowieckie Strażnice 2023” otrzymaliśmy 40 tyś. zł. na modernizację pomieszczenia w OSP Długowola.

Jednostki OSP z dofinansowaniem od Marszałka

 

Złożone w lutym b.r. wnioski Gminy Goszczyn z programów dla straży pożarnych zostały pozytywnie ocenione, w efekcie czego otrzymaliśmy dofinasowanie dla dwóch jednostek OSP z terenu naszej gminy. W dniu wczorajszym w Radomiu odbyło się uroczyste podpisanie umów.

W ramach programu „OSP-2023” nasza gmina otrzymała środki w wysokości 150 tyś. zł. na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Goszczyn. Natomiast z programu „Mazowieckie Strażnice 2023” otrzymaliśmy 40 tyś. zł. na modernizację pomieszczenia w OSP Długowola.

 

347427308_209313851921316_6316764337462564368_n.jpg (330 KB)