„Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Goszczyn”

Data: 09.08.2022 r., godz. 00.00    247
„Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Goszczyn” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 9.222,00 zł.

azbest tablica.jpg (135 KB)